Programma

Inhoud van de stage

Wij bieden deze stage aan als onderdeel van het aandachtsgebied volwassenenpsychiatrie in het AUMC, locatie VUmc. In de dagelijkse praktijk word je begeleid door de stage-opleider van het AVL en krijg je supervisie en begeleiding van alle leden van de opleidingsgroep in het AVL.

Vanwege het specialistische karakter van de stage is ervaring in het ziekenhuis gewenst, bijvoorbeeld door een eerdere somatische stage of ervaring in de ziekenhuispsychiatrie. Differentiatie ten opzichte van de algemene ziekenhuispsychiatrie ligt onder meer in de (somatische) complexiteit van de patiënten, de existentiële angst die kanker bij veel patiënten oproept en de rol die de psychiatrie speelt in complexe vragen rondom behandelbeslissingen, palliatieve zorg en levenseinde.  

Aan de slag
Tijdens deze stage ligt de focus op consulten op de verpleegafdelingen in het ziekenhuis. In nauwe samenwerking met het verpleeg- en behandelteam houd je je bezig met geïntegreerde diagnostiek en behandeling van somatisch-psychiatrische comorbiditeit op de afdeling. Je speelt een belangrijke rol in de voorlichting, advisering en coaching van het behandelteam. Je neemt deel aan multidisciplinaire overleggen (MDO Intensive Care Unit, Supportive Care Team, MDO Complexe Patiënten, MDO Psychosociale Oncologie). Daarnaast doe je een dagdeel in de week polikliniek, met name voor de follow-up van klinische consulten.  Daarnaast is er in overleg, afhankelijk van je ervaring en je individueel opleidingsplan, ruimte om een beleidstaak te verrichten of te participeren in wetenschappelijk onderzoek.

Over de afdeling
Het team bestaat uit 3 psychiaters, een verpleegkundig specialist psychiatrie en een consultatief psychiatrisch verpleegkundige. Om ons werk zo goed mogelijk te doen en patiënten de beste zorg te geven, werken we nauw samen met andere psychosociale disciplines binnen het Centrum voor Kwaliteit van Leven (CKvL). Dit zijn bijvoorbeeld medische psychologie, medisch maatschappelijk werk en geestelijke verzorging. Regelmatig houden we overleggen met de geriaters van het OLVG, en de mogelijkheid bestaat om samen een consult te doen.