Kwaliteitsregisters

Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO)

CRKBO
Het CRKBO is een register voor onderwijsinstellingen en docenten die voldoen aan de kwaliteitscode voor kort beroepsonderwijs. De AVL academie is als opleidingsinstituut geregistreerd in dit register en voldoet daarmee aan de kwaliteitseisen van het kort beroepsonderwijs.

CZO
Het CZO is een landelijke onafhankelijke organisatie die toezicht houdt op de kwaliteit van functiegerichte zorgopleidingen, met als doel dat zorgprofessionals effectief en eenduidig volgens de opleidingseisen worden opgeleid.

RGS
De RGS toetst periodiek of opleidingen en artsen aan de regels van het College Geneeskundige Specialismen voldoen. Voldoen opleiders en opleidingsinstituten/-inrichtingen aan de gestelde eisen dan worden zij als zodanig erkend door de RGS. Voldoet een arts aan de regels dan kan hij/zij zich inschrijven in een specialisten- of profielartsenregister. De registers zijn openbaar.

V&V
Het Kwaliteitsregister V&V is een online registratiesysteem, waarin verpleegkundigen en verzorgenden kunnen bijhouden wat zij doen aan deskundigheidsbevordering. Het Kwaliteitsregister heeft een accreditatiecommissie die verantwoordelijk is voor het bewaken van de kwaliteit van geaccrediteerde scholingen voor verpleegkundigen en verzorgenden. De ‘Uitvoeringsregeling accreditatie’ is het instrument om deze kwaliteit te bewaken.

Aanvullende erkenningen
Naast de bovenstaande registers wordt elke training en elk symposium dat wij organiseren geaccrediteerd door een breed spectrum van betrokken beroepsverenigingen en registers op het gebied van zorg en oncologie.

Op onze website plaatsen we cookies om het gebruikersgemak van onze website te verbeteren.

Functioneel
[3]
  • Microsoft Clarity
    Door plaatsing van deze cookies krijgen wij als organisatie geanonimiseerd informatie over het gebruik van website en waar de websitebezoekers vandaan komen.
  • Virtuele tours
    Door plaatsing van deze cookie gaan we misbruik van deze content tegen.
  • Youtube
    Door plaatsing van deze cookies krijgen wij als organisatie geanonimiseerd informatie over de bijvoorbeeld de afspeel tijd van een video.

Voorkeuren aanpassen