Symposium Praktische Huidkankerzorg voor huisartsen

24 nov. 2022 17:15 - 21:15

Jaarlijks stijgt nog steeds de huidkanker incidentie. Tijdens dit
symposium zal de focus liggen op huid(pre)maligniteiten. Zowel
diagnostiek als praktische vaardigheden komen aan bod.