Inhoud van de stage

In deze verdiepingsstage richt je je volledig op diagnostiek en behandeling van longkanker.

Aan de slag
Na een gedegen inwerktraject ga je als aios aan de slag op de afdeling. Je doet hier uitvoerig kennis en ervaring op met allerlei aspecten van de thoraxoncologie. Je richt je bijvoorbeeld op de indeling van verschillende typen NSCLC (zoals plaveiselcelcarcinoom, adenocarcinoom en adenocarcinoom in situ). Doordat je je opleiding in het AVL volgt, krijg je te maken met hoogcomplexe zorg – volledig gefocust op de oncologie. Ook zie je veel patiënten voor een second opinion. Je krijgt dan ook veel te maken met complexe en zeldzame aandoeningen die je niet elders ziet. Je leert samenwerken in een multidisciplinaire setting (tijdens MDO’s) en doet ervaring op met innovatieve behandeltrajecten, zoals chemotherapie, targeted therapy en immunotherapie.

Over de afdeling
De afdeling Thoraxoncologie houdt zich bezig met diagnostiek en behandeling van kwaadaardige aandoeningen die ontstaan in de borstkas. Onze afdeling is onderdeel van het cluster Medisch Oncologische Disciplines (MOD). In totaal werken hier 8 specialisten, een chef de clinique en een chef de policlinique, meerdere aiossen en 3 verpleegkundig specialisten. Aandachtsgebieden die op de afdeling vertegenwoordigd worden, zijn o.a. NSCLC, immunologie, thymomen, mesotheliomen, moleculaire analyse, neuro-endocrine tumoren, SCLC en Stop Roken.

Wetenschappelijk onderzoek

Onze afdeling heeft het doel zich zowel nationaal als internationaal te onderscheiden op het gebied van wetenschappelijk onderzoek. Dit geeft jou als onderzoeker unieke kansen om mee te kijken en mee te doen achter de schermen bij klinische studies en desgewenst bij translationeel onderzoek. Vooral de langere stages geven de gelegenheid om aan een publicatie te werken.

AVL academie leren
Op basis van persoonlijke leerdoelen kun je je verdiepen in alle facetten van dit mooie vak. Deze differentiatiestage is enorm leerzaam voor in thoraxoncologie geïnteresseerde aios.
Kasper Smit Aios Longziekten